EFT

EFT je zkratka anglického „emotional freedom techniques“, což znamená technika emocionální svobody. Je to univerzální léčebná metoda, vlastně taková emocionální verze akupunktury (bez použití jehel), která navíc působí přímo v místě, kde je v těle uložen problém. Kombinuje fyzické přednosti akupunktury a akupresury se západní psychoterapií pro daleko rychlejší a komplexnější léčbu emocionálních, psychosomatických, fyzických i dalších potíží.

Tvůrcem této metody je americký inženýr Gary Craig, který v 90. letech upravil mnohem složitější metodu TFT (z angl. „thought field therapy“ neboli terapie myšlenkového pole), kterou sestavil jeho učitel, americký psycholog Roger Callahan.

EFT se zakládá na tezi, že veškeré vaše potíže, včetně chronických a autoimunitních nemocí, poruch příjmu potravy, alergií, dlouhodobých bolestí atd., mají nějakou  nevyřešenou emocionální příčinu.

Při EFT jde tedy především o to se zaměřit na tyto emocionální příčiny vaší nemoci. EFT vychází z toho, že příčinou negativních emocí, bolestí, fobií i dalších fyzických, psychických a jiných potíží je porucha v našem energetickém systému (na energetických drahách neboli meridiánech v našem těle).

Tyto poruchy se lokalizují pomocí cílených otázek terapeuta a vašich souvisejících pocitů v těle při kladení těchto otázek, abyste se tzv. naladili na daný problém. Pomocí stimulace příslušných akupresurních bodů (poklepávání prsty) se pak tyto pocity a jejich fyzické projevy v těle odstraní a aktivuje se potlačená samouzdravovací schopnost vašeho těla.

Na rozdíl od jiných metod, EFT obvykle funguje rychle a dlouhodobě a podstatná úleva od problému je dosažena daleko rychleji než u klasické psychoterapie, často v rámci minut či hodin. Srovnávací studie ukazují, že zhruba 60% lidí má už po prvním použití EFT pocit úlevy a pociťují, že „se něco důležitého změnilo.“ Dalších 20% se cítí znatelně lépe a použijí EFT znovu k dosažení více výhod. Celková úspěšnost EFT se uvádí okolo 89%. Navíc EFT už mnohokrát pomohlo i lidem, u kterých všechny ostatní metody selhaly.

Základní principy se může naučit téměř každý (mám v plánu v budoucnosti sepsat na toto téma e-book), avšak ke zvládnutí komplexnějších potíží je nejlepší navštívit certifikovaného terapeuta. Já jsem v roce 2018 získala certifikaci Terapeuta energetické psychologie a EFT a také navazujícího Praktika kvantové léčby. Obě metody dnes ve své praxi kombinuji. Mně samotné EFT i kvantová léčba v mnohém pomohly, a tak mě moc těší, když  mohu pomáhat svým klientům s mnoha jejich emocionálními i fyzickými potížemi, včetně úzkostí, depresí, fyzických bolestí, zánětů, záchvatovitého přejídání, dokonce jedna má klientka po hodinové terapii přestala kouřit.

Pokud máte zájem o samotnou EFT terapii či jím podpořit celostní program v balíčku, který pro vás mohu sestavit, domluvte si se mnou bezplatnou konzultaci zdarma a společně najdeme nejlepší řešení pro vás:

Kontaktovat