O Pavlíně

Jsem průvodkyně vědomého života a vědomého zdraví a pomáhám ženám, aby se spojily se samy se sebou, vstoupily do své síly, vyléčily si své chronické zdravotní problémy a konečně žily zdravý, šťastný, bohatý a naplněný život v souladu s posláním své duše.

Pavlina Jirouskova
Ahoj milovaná! Já jsem Pavlína

Jsem průvodkyně vědomého života a pomáhám ženám, aby se spojily samy se sebou, se svou vnitřní silou. Pomáhám ženám vědomě si vyléčit své chronické zdravotní potíže na všech úrovních a konečně žít zdravý, šťastný, bohatý a naplněný život.

Mým cílem a posláním v tomto životě je pomáhat ostatním ženám probudit se ze zajetí své mysli, spojit se se svou vlastní léčivou a tvůrčí silou a spolutvořit nový svět. Mou vášní je vytvářet léčivé komunity, kde mohu držet ženám posvátný a bezpečný prostor, aby se mohly vědomě vyléčit. Jsem tu, abych prozářila temnotu v myslích a srdcích žen, sester a pomohla jim vidět pravdou podstatu toho, kým skutečně jsou a proč tu jsou.

Pomáhám ženám zvědomit si, odblokovat, uvolnit a vyléčit vše, co není v souladu s jejich nejvyšším já a co stojí v cestě jejich přirozenému zdraví a naplněnému životu, který si sem jejich duše přišla prožít. Podporuji a vedu je, aby vstoupily do své síly, spojily se se svým posláním, objevily své dary a uzdravily nejen sebe, ale i svůj okolní svět.

Pavlina Jirouskova
Pavlina Jirouskova

Před pouhými pěti nebo šesti lety jsem se každou noc hroutila ze stresu a přetížení, které jsem zažívala v práci i v osobním životě.

Moje tělo na mě křičelo, že už takhle nemůžu dál, že tohle není ta správná cesta, ale já jsem neposlouchala. Nerozuměla jsem tomu, co mi moje tělo a moje duše říká!

Postupně se tak u mě vyvinulo mnoho chronických zdravotních potíží, včetně těžkého ekzému, hypotyreózy, zánětlivého střeva a dalších zánětů v těle a rozjelo se mi víc než sto potravinových intolerancí.

Zkoušela jsem úplně všechno (nebo jsem si to alespoň myslela), ale nic nepomáhalo.

Moje tělo, mysl i má duše se nezačaly léčit, dokud:

 • jsem neobrátila pozornost dovnitř a nezačala postupně odhalovat a odblokovávat pravé a skryté příčiny mých fyzických, mentálních i emocionálních potíží,
 • jsem nezačala poslouchat své tělo a svou intuici,
 • jsem nezačala měnit své zdraví a celý svůj život zevnitř, na energetické, podvědomé a emocionální úrovni,
 • jsem nezačala žít vědomě, objevovat svou sílu a své poslání a nezačala následovat své vnitřní vedení a podnikat kroky tímto směrem.

Teprve pak jsem se začala postupně UZDRAVOVAT!

Pokud já jsem si mohla vyléčit všechny své chronické zdravotní potíže, včetně atopického ekzému, hypotyreózy, střevních a trávicích potíží a nespočtu potravinových intolerancí, můžeš se vyléčit i ty!

moje kvalifikace zahrnují

Certifikovaný kurz Terapie duše

Certifikovaný kurz Inner Voice Facilitation Training (koučka intuice)

Certifikovaný kurz EFT terapie a energetická psychologie

Certifikovaný kurz Praktik kvantové léčby

Akashické záznamy

Certifikované kurzy v oblasti poradenství celostní & funkční medicíny a výživy

Více než deset let studia a praxe v oblasti spirituality a osobního rozvoje

Mou vlastní cestu uzdravení se z mnoha chronických zdravotních potíží, včetně ekzému, hypotyreózy, zánětlivých trávicích obtíží a více než stovky potravinových intolerancí

✓ Pětiletou praxi práce s klientkami v oblasti léčení chronických zdravotních potíží, spirituality, osobního rozvoje, poslání a intuitivního businessu

Tisíce let a životů, kdy jsem byla léčitelka, čarodějka, šamanka – je to součástí mé duše a mého poslání

Mé dary a vedení mé duše, mých světelných rádců, Zdroje, Bohyně a Vesmíru

Kurzy a mastermindy v oblasti klasického, celostního, spirituálního a intuitivního businessu

Věřím, že abychom se mohly uzdravit, musíme převzít zodpovědnost za své zdraví a svůj život, vstoupit do své síly, vědomě uvolnit vše, co není souladu s naší duší a naším posláním.

Nemohu vyřešit všechny tvé potíže za tebe, ale můžu tě vést, společně s tvou intuicí, tvou duší. Pomohu ti zvědomit si skutečné příčiny tvých zdravotních potíží. Přepíšeme programy, omezující přesvědčení a vzorce myšlení, které nejsou v souladu s tvým nejvyšším já a tvým zdravím. Uvolníme emocionální a energetické bloky uložené hluboko v tvém těle, tvém podvědomí a tvém energetickém poli, které stojí v cestě tvému uzdravení. Společně obnovíme samoléčebné síly tvého těla. Pomohu ti zvědomit si, s jakým posláním a záměrem tvá duše přišla v tuto dobu na tento svět, do tohoto těla, tohoto života a jak toto poslání naplňovat v souladu s tvou duší a tvou intuicí.

Pavlina Jirouskova

cesta vědomého uzdravení a vědomého života se zakládá na:

Uvědomění a pochopení, že tvé zdravotní potíže a tvé utrpení jsou zde, aby ti ukázaly cestu zpět k sobě sama a k tvému poslání

Pochopení toho, co ti tvé tělo a tvá duše říkají pomocí příznaků a nemocí, které máš

⮞ Zpracování prapůvodních příčin tvých potíží na všech úrovních (na úrovni energetické, emocionální, podvědomé, úrovni duše i těla)

⮞ Přestat potlačovat svou sílu a své dary a nespoléhat se na to, že vás vyléčí nebo zachrání někdo jiný. Rozhodnout se stát se svou vlastní vědomou léčitelkou!

Vědomí, že ty jsi jediná, kdo tě může uzdravit a jít cestou, kterou si tvá duše vybrala

⮞ Vstoupení do své síly a spojení se se svým posláním jako suverénní a autentická bytost, podporovaná tvým nejvyšším já, tvými průvodci a celým Vesmírem

⮞ Propojení se tvým skutečným já a s energií Zdroje, Bohyně a Vesmíru a nechat se jimi vést

Důvěra, že ty jsi tvůrkyní svého života a svého zdraví

Poznání, kdy nejsi v souladu a jak se tam můžeš znovu dostat

⮞ Uvolnění a poléčení všeho, co stojí v cestě tvému přirozenému zdraví a co není v souladu s tvým nejvyšším já

⮞ Transformace z vystresované, ne-mocné a bez-mocné ženy na ženu vědomou, zdravou, ženu ve své síle

⮞ Vědomí, že uzdravením sebe sama pomáháš léčit všechno a všechny kolem sebe, včetně své rodiny, komunity, celého lidstva a celé Země

Pochopení, že tato cesta často vyžaduje nejen léčení a překonání nejen tvých vlastních potíží, traumat, vzorců, strachů, ale také léčení tvých rodových linií a léčení na úrovni duše z minulých životů

Léčíme se spolu

Léčíme se spolu

Jsi připravena vědomě vyléčit své tělo, mysl a duši?

Jsme v tom všechny spolu!

Nastal čas se léčit a uzdravit společně a společně tvořit nový svět!

Jsi připravena vědomě vyléčit své tělo, mysl a duši?

Jsme v tom všechny spolu!

Nastal čas se léčit a uzdravit společně a společně tvořit nový svět!

Pavlína Jiroušková

Specializuji se na oblast léčby a prevence chronických zdravotních potíží. Pomáhám především ženám s atopickým ekzémem, různými autoimunitními onemocněními, s depresemi, poruchami příjmu potravy a spoustou dalších potíží.

Ve své praxi kombinuji intuitivní poradenství a coaching, zaměřený na oblast celostního zdraví, s účinnými metodami energetického léčení, sice EFT a kvantovou léčbou, vedenými meditacemi, vizualizacemi a dalšími praktikami osobního rozvoje, které mám sama na sobě i na svých klientkách vyzkoušené a které změnily životy nejen mně, ale i jim.

Stejně tak mohu pomoct změnit život a především zdraví i vám.

Stačí si domluvit bezplatnou patnáctiminutovou konzultaci a společně najdeme nejlepší individualizované řešení právě pro vás.

Sama jsem si během života prošla nesčetnými zdravotními potížemi, včetně atopického ekzému, snížené funkce štítné žlázy, různých trávicích a střevních potíží, včetně více než stovky potravinových intolerancí.

Mé vlastní zdravotní obtíže a nemožnost najít řešení a vyléčit je skrze tradiční medicínu mě po mnoha slepých uličkách zavedly na cestu osobního rozvoje, k celostní medicíně a k úžasným metodám energetického léčení. A mé zdraví i můj život se postupně začaly lepšit.

Postupně jsem také začala zjišťovat, že bych své poznatky a zkušenosti chtěla sdílet s ostatními ženami a pomáhat jim na jejich cestě k uzdravení. Proto mě tato problematika začala víc a víc zajímat také z hlediska profesionálního.

Pavlína Jiroušková
Pavlína Jiroušková

V roce 2017 jsem tudíž absolvovala kurz výživového poradenství, později ještě různé kurzy celostní a funkční výživy a zdraví, například skrz Institut funkční medicíny a výživy, online skrze kurz “Advanced Functional Nutrition Program” a také samostudiem z mezinárodních i českých zdrojů.

Postupně jsem ale začala zjišťovat, že nestačí změnit jen jídelníček, ale že je potřeba se zaměřit na svůj celkový způsob života, na prostředí, ve kterém žijeme a především na své myšlení a přístup k životu a sama k sobě. Je ale také potřeba odhalit a odstranit pravé příčiny vašich potíží.

Není to vždy jednoduché, protože naše zažité programy jsou uložené hluboko v našem podvědomí často už z dětství nebo dospívání a je potřeba je odblokovat nebo přeprogramovat a naučit se žít vědomý život. Je potřeba najít a odstranit nejen fyzické, ale i psychické a emocionální příčiny vašich potíží, které často leží hluboko ve vašem podvědomí a které si ani neuvědomujete.

Abychom překonaly své zdravotní potíže a zbavily se různých nepříjemných příznaků anebo zlepšily to, jak se ve svém těle cítíme, musíme se zaměřit mimo jiné na své myšlenky a emoce.
Je třeba odstranit emocionální bloky a staré vzorce myšlení a chování, které jsme během života přebraly nebo si samy vytvořily a uložily hluboko ve svém podvědomí, a které často zamezují zlepšení našeho zdravotního stavu i naší psychiky.

Pavlína Jiroušková

Úžasná technika, zvaná EFT, se zaměřuje právě na odstraňování těchto emocionálních bloků a podvědomých vzorců myšlení.
Samotné mi opravdu velmi pomohla, víceméně mi změnila život, proto jsem v roce 2018 absolvovala certifikované kurzy EFT a energetické psychologie a navazující kurz Praktik kvantové léčby a od té doby tyto účinné techniky používám u svých klientek samostatně i jako součást dlouhodobých celostních programů.

Více o mně a mé cestě ke zdraví se můžete dočíst v článku Můj příběh nebo se můžete podívat na video Moje cesta ke zdraví.

Pavlína Jiroušková
Pavlína Jiroušková

Ve své praxi tedy kombinuji celostní poradenství a coaching právě s EFT a dalšími efektivními energetickými a kvantovými praktikami, ale také s vedenými meditacemi, vizualizacemi a dalšími praktikami osobního rozvoje, které mám sama na sobě i na svých klientkách vyzkoušené a které mění životy nejen mně, ale které mění život i jim.

Stejně tak mohu pomoct změnit život a zdraví i vám. Stačí si domluvit bezplatnou patnáctiminutovou konzultaci a najdeme nejlepší individualizované řešení právě pro vás.

Ukážu vám cestu a budu vás po ní provázet.

Nevyřeším všechny vaše potíže za vás, ale naučím vás techniky na zvládání stresu i na změnu přístupu k životu i sama k sobě, pomohu vám odhalit příčiny vašich zdravotních potíží, odblokovat nefunkční vzorce chování a myšlení, ale traumata a bloky uložené hluboko ve vašem podvědomí. Pomohu vám vaše tělo i duši vyživit a společně podpoříme samouzdravující schopnosti vašeho těla.

Pavlína Jiroušková

Já sama jsem dnes vlastně vděčná, že jsem si prošla všemi zdravotními potížemi a nepřízněmi osudu, protože věřím, že mě to všechno udělalo ženou, kterou jsem dnes a mohu tak pomáhat ostatním ženám cítit se lépe a být zdravější a šťastnější. Není to pro mě jen práce, je to poslání, které mě nesmírně těší a naplňuje a velmi ráda pomohu i vám.

Stále sama na sobě pracuji a dále se vzdělávám, protože věřím, že tato cesta je to celoživotní proces. Ten s vámi sdílím zde na svých webových stránkách, ve svých článcích, pravidelných newsletterech a také na sociálních sítích, Facebooku, Instagramu a na Youtube.
Pokud by mé zkušenosti, schopnosti a vědomosti pomohly jen jedné další ženě, mělo by to smysl, ale samozřejmě jsem moc šťastná, že mohu pomáhat stále více a více ženám na jejich cestě ke zdraví a inspirovat je ke šťastnějšímu a naplněnějšímu životu.

Pavlína Jiroušková

Věřím, že všechno je energie, vše je propojené a že má všechno vliv na naše zdraví, jídlo, které svému tělu dáváme a které vyživuje naše buňky, voda, kterou pijeme, ale především myšlenky a pocity a přístup, který máme sami k sobě a ke světu okolo nás.

Pavlína Jiroušková

Pokud dodáváme svému tělu, svým buňkám špatnou energii, tedy negativní myšlenky, neustálý stres, průmyslově zpracované, nekvalitní jídlo, které jíme ve chvatu u počítače nebo před televizí, chemické přípravky a kosmetiku, toxické vztahy a tak dále, naše tělo nemůže zůstat dlouhodobě zdravé. Dříve nebo později onemocní. Naše myšlenky a pocity mají vliv na chemické procesy v našem těle.

Zasaženy jsme častěji my ženy, protože si vše více bereme, protože jsme citlivější, více o svých problémech přemýšlíme, ale taky je toho na nás v dnešní době prostě moc.

Dříve se muži starali o živobytí a ženy o domácnost a o děti. Dnes musíme my ženy zvládnout vše – kariéru, rodinu, domácnost, sport, koníčky, společenské události a ještě být při tom za všech okolností krásné, štíhlé a oslňující. Dle mého názoru je prostě nereálné toto všechno dlouhodobě vydržet, a proto dříve nebo později většina z nás začne mít nějaké zdravotní nebo psychické problémy.

Zároveň se čím dál tím více žen probouzí a uvědomuje si, že žijeme mužským způsobem života, zaměřeným na výkon, který nám ženám nesvědčí. Nechceme už takhle dál žít. Chceme být svobodné, šťastné a naplněné. A chceme být zdravé.

Proto jsem také založila uzavřenou facebookovou skupinu Celostní cesta ke zdraví ženy, která je určena právě takovým ženám ❤

Provedu vás po cestě ke zdravějšímu, šťastnějšímu a naplněnějšímu životu.

Pavlína Jiroušková

Když jsem si procházela svými zdravotními problémy, toužila jsem najít někoho, kdo by mi z toho začarovaného kruhu pomohl. Nikoho takového jsem ale nenašla. Potkala jsem na své cestě pár úžasných lidi, kteří mě posunuli dál, ale sami si třeba ničím podobným nikdy neprošli, případně ke mně a mým potížím nepřistupovali celostně a řešili jenom výživu nebo zase jinou část skládanky. Také mi nedávali na mé cestě podporu, kterou jsem v té době potřebovala.

Podle mě je třeba ke každému přistupovat jako k celku, řešit tělo, mysl i duši a podporovat se navzájem. Navíc si myslím, že se jakákoliv teorie nevyrovná osobní zkušenosti.

Troufám si říct, že já ve své praxi spojuji všechny tyto prvky, tedy osobní zkušenost, která mi dává velkou míru empatie, celostní přístup a účinné metody energetického léčení, které mi pomáhají se dostat ke kořenům vašich potíží a efektivně je odstranit.

Pomohu vám jednak odhalit příčiny vašich potíží, programy vašeho chování a myšlení, uložené hluboko ve vašem povědomí, a také energetické a emocionální bloky ve vašem těle, ale především vám pomohu s jejich následným odstraněním.

Více informací o jednotlivých službách a programech, které nabízím, najdete pod tímto odkazem.

Pavlína Jiroušková

Mám zájem o spolupráci

Mám zájem o spolupráci

Objednejte si konkrétní produkt nebo mi napište, jaké máte potíže, a společně najdeme nejlepší řešení pro vás.

Odpovím vám, jakmile to bude možné.

V současné době veškeré konzultace a sezení probíhají pouze online.

Objednejte si konkrétní produkt nebo mi napište, jaké máte potíže, a společně najdeme nejlepší řešení pro vás.

Odpovím vám, jakmile to bude možné.

V současné době veškeré konzultace a sezení probíhají pouze online.

   


  V současné době veškeré konzultace a sezení probíhají pouze online.

  ADRESA
  SHALA Prague
  Trojanova 18, Praha 2
  EMAIL
  pavlina@pavlinajirouskova.com
  TELEFON
  +420 777 282 388
  pavlinajirouskova-logo-600x100-cz
  Mým posláním je...

  Pomáhat ženám s chronickými zdravotními potížemi na jejich cestě ke zdraví. Zabývám se intuitivním coachingem, celostním poradenstvím a energetickým léčením (EFT a kvantovou léčbou). Mohu vám pomoci s chronickými potížemi fyzického, psychického i emocionálního rázu.

  Sledujte mě na sítích

  Zde všude mě můžete sledovat

  Můžete se také přihlásit do mé uzavřené facebookové skupiny Celostní cesta ke zdraví: Ženský kruh

  Mým posláním je...

  Pomáhat ženám s chronickými zdravotními potížemi na jejich cestě ke zdraví. Zabývám se celostním poradenstvím, coachingem a energetickým léčením (EFT a kvantovou léčbou), které mně osobně nesmírně pomohly. Mohu vám pomoci s atopickým ekzémem, neplodností, poruchami příjmu potravy, depresemi, úzkostmi, autoimunitním onemocněním, trávicími obtížemi, alergiemi a spoustou dalších chronických potíží.

  Rychlé menu
  Sledujte mě na sítích

  Zde všude mě můžete sledovat

  Na Facebooku mě najdete kromě mého veřejného profilu výše také v mé skupině Celostní cesta ke zdraví ženy

  © Pavlína Jiroušková 2021 | Všechna práva vyhrazena.
  Stránky jsou chráněné pomocí reCAPTCHA a Google Ochrana osobních údajů a Smluvní podmínky.

  © Pavlína Jiroušková 2021 | Všechna práva vyhrazena.
  Stránky jsou chráněné pomocí reCAPTCHA a Google Ochrana osobních údajů a Smluvní podmínky.