Moudrá Akasha

24. 3. 20204

Ať už máte otázky týkající se vašeho zdraví, vašich vztahů nebo vaší práce, vaše intuice zná odpovědi na všechny vaše otázky. V kvantovém světě existuje také sféra vědomí, která zná odpovědi na všechny otázky všech lidí na celém světě. Tento energetický Google, toto kolektivní vědomí, se nazývá Akasha.

My všichni jsme energetické bytosti žijící ve fyzickém těle. Jelikož jsme více energie než hmota, což je vědecky dokázáno, naše pravé já není naše ego, naše mysl nebo naše tělo, ale naše duše.

Vaše duše je moudrá a věčná a zná odpovědi na všechny vaše otázky. Žijeme všichni v energetickém světě, kde je vše propojené a vše spolu souvisí. Většina lidí ale zná pouze svou fyzickou realitu a je odpojena od svého pravého já. Ve vnějším fyzickém světě také většina lidí hledá odpovědi, když nastane v jejich životě nějaké problém, ať už jde o potíže zdravotní, pracovní, vztahové nebo jakékoliv jiné. Přitom všechny odpovědi máme uvnitř.

 

vaše intuice, vaše pravé já, zná odpovědi na všechny vaše otázky, ale většina lidí je stále v hlavě a poslouchá své ego a ne svou intuici.

 

Vaše duše, vaše intuice, vaše pravé já zná odpovědi na všechny vaše otázky. Protože ale žijete od narození ve světě zaměřeném především na vnější fyzickou realitu a vztah k vaší duši a k vaší intuici vás s největší pravděpodobností nikdo nenaučil, nevíte, jak se své intuice zeptat nebo jak od ní dostat odpověď, přestože jste určitě někdy zažila nějakou situaci, kdy vám vaše intuice napověděla, co máte dělat, kdy jste prostě měla nějaké tušení, kdy jste na někoho myslela a on vám v tu chvíli zavolal nebo jste ho potkala, případně vás to někam táhlo a vy jste nevěděla proč. To všechno je vaše intuice, váš vnitřní hlas, vaše pravé já. Většinu času je ale vaše intuice přehlušena vaším egem, nekonečným proudem myšlenek, které vaši intuici nepustí ke slovu. Vaše ego nebo vaše mysl je v hlavě, intuice sídlí ve vašem srdci.

Abyste byla schopná se napojit na svou intuici, je potřeba změnit svou vibraci, svou energii, zpomalit své mozkové vlny z hladiny beta do hladiny alfa. Je to v podstatě meditativní stav vědomí, kdy jsme schopni potlačit ego a napojit se na své pravé já. Já například velmi často dostávám zprávy nebo vnuknutí od své intuice při meditaci, těsně před usnutím nebo při józe. Z mé zkušenosti je ale má intuice často velmi skoupá na slovo a dává velmi stručné (i když výstižné) odpovědi. Ne každý je také sám bez vedení schopen se na svou intuici vědomě kdykoliv napojit.

 

Akasha je kolektivní vědomí a obsahuje energetické záznamy každé duše a jejích současných i minulých životů, včetně jejích myšlenek, emocí a zážitků.

 

Akasha (v angličtině častěji používané pojmenování Akashic Records, tedy akashické záznamy) je v podstatě taková “virtuální” knihovna, takový energetický Google, kde je ukryta všechna moudrost všech duší, všechny myšlenky všech lidí, všechna slova, všechno vědomí a vědění a všechny informace z celého Vesmíru. Akasha zná odpovědi na všechny vaše otázky. Je to úroveň nejvyššího vědomí, univerzální moudrost. Akasha není někdo nebo něco konkrétního. Je to určitá energetická sféra, vibrace, dimenze vědomí, která obsahuje energetické záznamy každé duše a jejích současných i minulých životů. Akasha je dostupná neustále a obsahuje vše, co kdokoliv, kterákoliv duše, kdy řekla, udělala nebo si „pomyslela.“ Akasha vám může pomoci v situacích, kdy si nejste něčím jisti, kdy potřebujete s něčím poradit nebo se o něčem ujistit. Akasha vám také může pomoci uzdravit se a naučit se žít v souladu se svým pravým já.

Vaše duše i vaše intuice je dle mého vibračně nebo energeticky na stejné úrovni jako Akasha. Tudíž vaše duše, vaše pravé já, vaše intuice je stejně moudrá jako Akasha a z mé zkušenosti je schopná vám dát stejné odpovědi jako Akasha. Obvykle intuice dává odpovědi stručnější (často jednoslovné) a Akasha delší, podrobnější.

Akasha je kolektivní vědomí, není to tedy vědomí jedné bytosti. Každý, kdo získá do Akashy přístup, získá také průvodce a učitele, kteří ho Akashou provází a rozhodují, které informace se k němu dostanou. Je to kolektiv energetických bytostí, vašich spirituálních rádců a učitelů, ale například i duší lidí, včetně vašich blízkých, kteří již zemřeli. Někteří rádci nás provázejí celý život, jiní jen nějakým obdobím, někteří vás mohou provázet i po dobu několika životů.

 

Proto, abychom byly schopné přijímat odpovědi od své intuice i z Akashy, je třeba potlačit své ego a otevřít své srdce.

 

Ať už chcete získat odpovědi od své intuice nebo z Akashy, v obou případech jde o to být schopná potlačit své ego, otevřít srdce a nechat odpovědi přicházet. Různým lidem přichází různým způsobem. Někdo má vize, někdo odpovědi slyší nebo cítí, já je nejčastěji píšu.

Způsobů, jak Akashu otevřít nebo se napojit na svou intuici je nespočet. Intuici můžete nechat promlouvat v meditaci nebo při volném psaní, mně například někdy stačí se nadechnout a vydechnout, ponořit se do svého nitra a odpovědi začínají přicházet samy. K otevření Akashy používám takzvaný Pathway Prayer proces, učený Lindou Howe, ale způsobů je také nespočet.

Hlavní rozdíly mezi Akashou a intuicí pro mě ale zatím jsou, že Akasha mi dává zevrubnější odpovědi a v Akashe můžu otevřít záznam i pro někoho jiného, nejen sama pro sebe. Můžu tedy zprostředkovaně odpovídat na otázky jiných lidí, týkající se jejich duše, jejich pravého já. I když si myslím, že stručné odpovědi na otázky jiných lidí má i má vlastní intuice (i ta vaše).

 

odpovědi a poselství, které od intuice i z Akashy přicházejí, prostě dávají smysl. Často je to něco, co už jsem vlastně v hloubi duše věděla, ale uvědomím si to teprve tehdy, když mi ta odpověď přijde.

 

Každopádně z vlastní zkušenosti můžu říct, že odpovědi a poselství, které od intuice i z Akashy přicházejí, prostě dávají smysl. Často je to něco, co už jsem vlastně v hloubi duše věděla, ale uvědomím si to teprve tehdy, když mi ta odpověď přijde. Stejnou zkušenost popisují i některé ženy z mé uzavřené facebookové skupiny Celostní cesta ke zdraví ženy, kde jsem nedávno začala otázky a odpovědi z Akashy nabízet.

 

Jaké otázky jsem s pomocí Akashy schopná zodpovědět:

Akasha má odpovědi na všechny otázky. Nejlepší je však zformulovat svou otázku co nejpodrobněji a nejkonkrétněji. Pokud bude vaše otázka všeobecná, dostanete všeobecnou a vágní odpověď. Čím konkrétnější pak vaše otázka bude, tím konkrétnější bude také odpověď.

Nedoporučuje se ptát se na otázky, které vyžadují odpověď ANO / NE nebo otázky typu „měla bych…“. Akasha nerozhodne za vás. Vy jste samostatná a silná bytost a rozhodnout se o tom, co je pro vás nejlepší a co vlastně chcete, musíte vždy sama. Akasha vás k tomu ale může jemně navést nebo vám ukázat cestu.

Nedoporučují se otázky začínající na KDY, protože v energetickém světě čas není relevantní. Čas neexistuje a vše se děje teď. Navíc budoucnost je fluidní a pořád se  mění podle toho, jaké rozhodnutí uděláte teď nebo v příštím okamžiku. Můžete se ale ptát například na to, jak se bude situace vyvíjet, pokud se rozhodnete tak nebo onak. Akasha ale není žádné předpovídání budoucnosti.

Nejlepší je ptát se otázkami s otevřeným koncem, které začínají na CO, JAK nebo PROČ. Tyto otázky vám zaručí nejvýstižnější odpovědi.

 

Otázky můžou například vypadat následovně:

Co můžu udělat proto, abych se uzdravila?

Co mi brání v tom, abych…?

Co znamená…?

Jak můžu překonat…?

Proč se moje potíže stále vrací?

Co mě má tato situace / osoba naučit?

Co bych měla vědět o…?

Proč nejsem schopná dosáhnout…?

Jak by mělo vypadat…?

Jak se bude tato situace vyvíjet, pokud…?

Jaký je další krok v mém uzdravení?

 

Odpovědi a poselství z Akashy přináší obrovské zklidnění, lásku a podporu.

 

Mně osobně přináší odpovědi z Akashy obrovské zklidnění. Cítím z nich také obrovskou lásku a podporu. Stejně tak to působí i na ostatní ženy, které ode mě poselství a odpovědi z Akashy dostaly. Už nějakou dobu také píšu téměř denně intuitivní poselství z Akashy pro mou komunitu na Facebooku a Instagramu. Tato poselství jsou určena komukoliv, kdo je zrovna potřebuje slyšet.

Při napojování na Akashu se mohu rozhodnout, jestli chci otevřít záznamy jen pro jednu konkrétní osobu, respektive duši, nebo třeba právě pro celou svou komunitu. Jedna žena z mé facebookové skupiny se mě nedávno ptala, jak se bude vyvíjet situace s koronavirem v ČR, tak jsem otevírala záznam pro celou naši zemi (poselství si můžete přečíst níže). Pokud jde ale o konkrétní záznamy nějaké osoby, otevírám je pouze na její výslovné požádání, stejně jako například u kvantové léčby. Energetická výměna může proběhnout jen se souhlasem a na výslovné přání dané osoby.

 

Poselství z Akashy jsou léčivá.

 

Poselství a odpovědi z Akashy mají také určitou energii, určitou vibraci a jsou pro recipienta nebo recipientku tudíž svým způsobem i léčivé. Pokud ale máte nějaké zdravotní potíže, Akasha vám sice může zodpovědět s tím související otázky, ale k řešení vašich potíži bych přece jen volila kombinaci minimálně s EFT, popřípadě s kvantovou léčbou nebo bych ideálně zvolila komplexní řešení celostního programu (je možné, že Akashu v budoucnu do některého ze svých programů zahrnu, ale záleží, kam mě má intuice zavede).

Jen okrajově zmíním, že Akasha obsahuje i záznamy z vašich minulých životů a je možné se na ně také ptát, pokud je to něco, co vás zajímá. Já jsem tuto potřebu zatím neměla. Důležité je také ještě jednou zmínit, že Akasha vám neřekne nic špatného nebo něco, na co byste nebyla připravená. Takže se nemusíte ničeho bát. Jde o energetické záznamy vaší duše, obsahující veškerou její moudrost i moudrost celého Vesmíru. Vesmír je dobrý a chce pro vás jen to nejlepší.

 

Aktuální nabídku mých programů a služeb najdete pod tímto odkazem.

 

Příklady nedávných intuitivních poselství z Akashy pro mou komunitu

 
4 comments

 • Radka

  #!31St, 25 Bře 2020 11:08:44 +0100p4431#31St, 25 Bře 2020 11:08:44 +0100p-11Europe/Prague3131Europe/Praguex31 25am31am-31St, 25 Bře 2020 11:08:44 +0100p11Europe/Prague3131Europe/Praguex312020St, 25 Bře 2020 11:08:44 +01000811083amStředa=3117#!31St, 25 Bře 2020 11:08:44 +0100pEurope/Prague3#25. 3. 2020#!31St, 25 Bře 2020 11:08:44 +0100p4431#/31St, 25 Bře 2020 11:08:44 +0100p-11Europe/Prague3131Europe/Praguex31#!31St, 25 Bře 2020 11:08:44 +0100pEurope/Prague3# at #!31St, 25 Bře 2020 11:08:44 +0100p4431#31St, 25 Bře 2020 11:08:44 +0100p-11Europe/Prague3131Europe/Praguex31 25am31am-31St, 25 Bře 2020 11:08:44 +0100p11Europe/Prague3131Europe/Praguex312020St, 25 Bře 2020 11:08:44 +01000811083amStředa=4546#!31St, 25 Bře 2020 11:08:44 +0100pEurope/Prague3#11:08#!31St, 25 Bře 2020 11:08:44 +0100p4431#/31St, 25 Bře 2020 11:08:44 +0100p-11Europe/Prague3131Europe/Praguex31#!31St, 25 Bře 2020 11:08:44 +0100pEurope/Prague3#

  Za mě super, moc díky. Jste skvělá, že pro nás tolik děláte.❤️

  • Pavlína Jiroušková

   #!31St, 25 Bře 2020 12:20:05 +0100p0531#31St, 25 Bře 2020 12:20:05 +0100p-12Europe/Prague3131Europe/Praguex31 25pm31pm-31St, 25 Bře 2020 12:20:05 +0100p12Europe/Prague3131Europe/Praguex312020St, 25 Bře 2020 12:20:05 +01002012203pmStředa=3117#!31St, 25 Bře 2020 12:20:05 +0100pEurope/Prague3#25. 3. 2020#!31St, 25 Bře 2020 12:20:05 +0100p0531#/31St, 25 Bře 2020 12:20:05 +0100p-12Europe/Prague3131Europe/Praguex31#!31St, 25 Bře 2020 12:20:05 +0100pEurope/Prague3# at #!31St, 25 Bře 2020 12:20:05 +0100p0531#31St, 25 Bře 2020 12:20:05 +0100p-12Europe/Prague3131Europe/Praguex31 25pm31pm-31St, 25 Bře 2020 12:20:05 +0100p12Europe/Prague3131Europe/Praguex312020St, 25 Bře 2020 12:20:05 +01002012203pmStředa=4546#!31St, 25 Bře 2020 12:20:05 +0100pEurope/Prague3#12:20#!31St, 25 Bře 2020 12:20:05 +0100p0531#/31St, 25 Bře 2020 12:20:05 +0100p-12Europe/Prague3131Europe/Praguex31#!31St, 25 Bře 2020 12:20:05 +0100pEurope/Prague3#

   Moc děkuji Radko, těší mě, když můžu pomáhat 🙏💓

 • Tereza Boskova

  #!31St, 25 Bře 2020 22:13:44 +0100p4431#31St, 25 Bře 2020 22:13:44 +0100p-10Europe/Prague3131Europe/Praguex31 25pm31pm-31St, 25 Bře 2020 22:13:44 +0100p10Europe/Prague3131Europe/Praguex312020St, 25 Bře 2020 22:13:44 +01001310133pmStředa=3117#!31St, 25 Bře 2020 22:13:44 +0100pEurope/Prague3#25. 3. 2020#!31St, 25 Bře 2020 22:13:44 +0100p4431#/31St, 25 Bře 2020 22:13:44 +0100p-10Europe/Prague3131Europe/Praguex31#!31St, 25 Bře 2020 22:13:44 +0100pEurope/Prague3# at #!31St, 25 Bře 2020 22:13:44 +0100p4431#31St, 25 Bře 2020 22:13:44 +0100p-10Europe/Prague3131Europe/Praguex31 25pm31pm-31St, 25 Bře 2020 22:13:44 +0100p10Europe/Prague3131Europe/Praguex312020St, 25 Bře 2020 22:13:44 +01001310133pmStředa=4546#!31St, 25 Bře 2020 22:13:44 +0100pEurope/Prague3#22:13#!31St, 25 Bře 2020 22:13:44 +0100p4431#/31St, 25 Bře 2020 22:13:44 +0100p-10Europe/Prague3131Europe/Praguex31#!31St, 25 Bře 2020 22:13:44 +0100pEurope/Prague3#

  Děkuji, úžasný článek. 🙂

  • Pavlína Jiroušková

   #!31St, 25 Bře 2020 23:19:58 +0100p5831#31St, 25 Bře 2020 23:19:58 +0100p-11Europe/Prague3131Europe/Praguex31 25pm31pm-31St, 25 Bře 2020 23:19:58 +0100p11Europe/Prague3131Europe/Praguex312020St, 25 Bře 2020 23:19:58 +01001911193pmStředa=3117#!31St, 25 Bře 2020 23:19:58 +0100pEurope/Prague3#25. 3. 2020#!31St, 25 Bře 2020 23:19:58 +0100p5831#/31St, 25 Bře 2020 23:19:58 +0100p-11Europe/Prague3131Europe/Praguex31#!31St, 25 Bře 2020 23:19:58 +0100pEurope/Prague3# at #!31St, 25 Bře 2020 23:19:58 +0100p5831#31St, 25 Bře 2020 23:19:58 +0100p-11Europe/Prague3131Europe/Praguex31 25pm31pm-31St, 25 Bře 2020 23:19:58 +0100p11Europe/Prague3131Europe/Praguex312020St, 25 Bře 2020 23:19:58 +01001911193pmStředa=4546#!31St, 25 Bře 2020 23:19:58 +0100pEurope/Prague3#23:19#!31St, 25 Bře 2020 23:19:58 +0100p5831#/31St, 25 Bře 2020 23:19:58 +0100p-11Europe/Prague3131Europe/Praguex31#!31St, 25 Bře 2020 23:19:58 +0100pEurope/Prague3#

   Moc děkuji, mám radost, že se vám líbí 🙏💖

Comments are closed.

pavlinajirouskova-logo-600x100-cz
Mým posláním je...

Pomáhat ženám s chronickými zdravotními potížemi na jejich cestě ke zdraví. Zabývám se intuitivním coachingem, celostním poradenstvím a energetickým léčením (EFT a kvantovou léčbou). Mohu vám pomoci s chronickými potížemi fyzického, psychického i emocionálního rázu.

Sledujte mě na sítích

Zde všude mě můžete sledovat

Můžete se také přihlásit do mé uzavřené facebookové skupiny Celostní cesta ke zdraví: Ženský kruh

Mým posláním je...

Pomáhat ženám s chronickými zdravotními potížemi na jejich cestě ke zdraví. Zabývám se celostním poradenstvím, coachingem a energetickým léčením (EFT a kvantovou léčbou), které mně osobně nesmírně pomohly. Mohu vám pomoci s atopickým ekzémem, neplodností, poruchami příjmu potravy, depresemi, úzkostmi, autoimunitním onemocněním, trávicími obtížemi, alergiemi a spoustou dalších chronických potíží.

Rychlé menu
Sledujte mě na sítích

Zde všude mě můžete sledovat

Na Facebooku mě najdete kromě mého veřejného profilu výše také v mé skupině Celostní cesta ke zdraví ženy

© Pavlína Jiroušková 2021 | Všechna práva vyhrazena.
Stránky jsou chráněné pomocí reCAPTCHA a Google Ochrana osobních údajů a Smluvní podmínky.

© Pavlína Jiroušková 2021 | Všechna práva vyhrazena.
Stránky jsou chráněné pomocí reCAPTCHA a Google Ochrana osobních údajů a Smluvní podmínky.