BlogEFTEnergieKvantová léčbaPsychika Příčiny chronických nemocí a jak je překonat

4. 6. 2019

Možná si myslíte, že důvodem, proč dostanete nějakou chronickou nemoc, je vaše genetická výbava. Dříve tento názor převažoval a dodnes si to ještě stále spousta lidí myslí. Dnes už se ale díky epigenetice ví, že můžeme sami většinu svých genů zapínat a vypínat a tím své zdraví ovlivňovat, ať už k lepšímu nebo k horšímu.

 

Genetika může asi jen za 5 procent nemocí. Zbylých devadesát pět procent nemocí vzniká v důsledku různých fyzických či psychických traumat, dlouhodobého stresu a také vlivem prostředí, ve kterém žijeme.

 

Chronické nemoci také nevzniknou přes noc. Mohou vznikat dlouhé měsíce nebo roky a příčiny jsou často komplexní. Při vzniku nemocí často hraje roli několik faktorů. Samozřejmě že zde může být i určitý dědičný faktor, tedy genetika. Ale dnes už se ví (díky novému oboru, který se nazývá epigenetika), že dědičné choroby nevznikají v důsledku pevně dané genetické výbavy. Mohou vznikat v důsledku dlouhodobého stresu (tato příčina je jedním z faktorů vzniku nemoci až v devadesáti procentech případů), ke vzniku mohou také přispět různá traumata, ale také vlivem nepříznivého prostředí, ať už vnějšího, nebo ještě častěji prostředí vnitřního, které tvoří naše myšlenky a emoce. Příčinou může být i naše naučené chování a myšlení, vlastně takové naprogramování, které vzniklo během našeho dětství a dospívání. Přebíráme totiž programy chování a myšlení od svých rodičů, učitelů, ale i kamarádů, se kterými se stýkáme nejčastěji. K naprogramování mohou přispět i lékaři nebo jiné autority, které vám například řeknou, že vaše nemoc je neléčitelná.

V případě, že se budeme chovat stejně jako naše matka a před ní babička, které mají nebo měly určitou nemoc a máme to takzvaně „v genech“ (máme ke vzniku nemoci předpoklad), pak s největší pravděpodobností stejnou nebo podobnou nemoc jednoho dne dostaneme. Pokud ale jsme schopni být vědomí a změnit své chování a myšlení a překonáme sami sebe, můžeme své geny ovlivnit, můžeme je zapínat nebo vypínat. Velkou roli zde hraje vliv prostředí, ve kterém jsme vyrostli a ve kterém žijeme. Exprese genů (tedy zapínání a vypínání genů), je totiž závislá na prostředí, vnitřním i vnějším. Je ovlivňována našimi zkušenostmi, myšlenkami, emocemi, slovy a činy.

Naše geny neovlivňují osud našich buněk, jejich osud ovlivňujeme my sami podle toho, jakou energii svému tělu dáváme. Všechno má nějakou energii, nějaké vibrace, a čím jsou vibrace vyšší, tím lepší je i energie. Energii přijímáme z vnějšího i vnitřního prostředí. Energii z vnějšího prostředí přijímáme například ve formě jídla, které konzumujeme, vody, kterou pijeme a kterou se myjeme, vzduchu, který dýcháme, ale i vlivem chemikálií, kterým se vystavujeme (zda je prostředí ve kterém žijeme znečištěné nebo ne). Důležité je i to, jak  na nás působí naše práce, rodina a tak dále. Všechna tato energie ovlivňuje chemické procesy v našem těle.

 

Ještě důležitější než vnější prostředí je ale prostředí vnitřní, které je tvořeno našimi myšlenkami a emocemi.

 

I při nepříznivém vnějším prostředí hraje velkou roli naše vnitřní prostředí při tom, jestli onemocníme nebo ne. Pokud máte dobrý vztah k sobě i ke svému tělu, jste vesměs pozitivně nastavená a žijete v přítomnosti, radujete se z každodenních maličkostí a jste spokojená se svou prací i se svým osobním životem, nepříznivé vnější prostředí na vás nebude mít takový vliv jako na někoho, kdo je neustále ve stresu, měl těžké dětství, je hodně citlivý a  třeba si ještě prošel nějakými emocionálními nebo fyzickými traumaty. Naše vnitřní nastavení, pozitivní či negativní přístup k životu, vztah k sobě, rodinná i pracovní situace, včetně toho, jak jsme vyrůstali a podobně, hrají velkou roli.

Existují i srovnávací studie, které sledovaly, proč někteří lidé, kteří žijí nebo pracují ve stejném nebo podobném prostředí, onemocněli nebo ne. Například byli zkoumáni dělníci, kteří pracovali celý život v jedné továrně, kde byli vystaveni různým nebezpečným chemikáliím, a jeden z nich onemocněl a jiný ne. Stává se, že dvojčata se stejnou genetickou výbavou, stejnými rodiči a stejnou výchovou mají jiný osud, jedno onemocní nějakou chronickou nemocí a druhé ne. Tento rozdílný osud je způsoben právě vlivem vnitřního prostředí, jejich myšlenek a emocí.

 

Vaše myšlenky a emoce mohou totiž ovlivnit chemické prostředí ve vašem těle. Mohou mít vliv na vaši imunitu, na vaše celkové zdraví.

 

Dr. Masaru Emoto prováděl pokusy zaměřené na to, jaký mají pozitivní nebo negativní slova a emoce vliv na krystalickou strukturu vody. Emoto zdokumentoval, jak pozitivní emoce ovlivňují vodu tím způsobem, že voda zmrzne do tvarů krásných vloček, a naopak jak negativní slova a emoce formují vodu do neforemných krystalů. Jsme přece jen z velké části voda a voda nejlépe přenáší energii, ať už pozitivní nebo negativní. Je tedy dobré se zamyslet nad tím, když jediné slovo nebo emoce může mít takový vliv na kapku vody nebo na jedinou naši buňku, jaký vliv budou mít negativní myšlenky, slova a emoce na naše celkové zdraví! Můžete si domyslet, že vliv mají obrovský.

Byly například prováděny i podobné vědecké studie právě s jednotlivými lidskými buňkami, kdy stejné buňky byly rozděleny do více misek, a vědci pozorovali, jak se vlivem různých prostředí buňky mění. V příznivém prostředí zůstávaly zdravé, kdežto v nepříznivém prostředí dříve či později onemocněly.

Máte tedy určité předpoklady, že můžete nějakou nemoc „dostat“, zvlášť pokud na to máte genetickou výbavu. Ale zda nemoc opravdu dostanete nebo ne, závisí z velké části na vás, na tom, jak žijete, myslíte, chováte se k sobě i ke svému okolí, jestli dostatečně odpočíváte, trávíte čas v přírodě, jestli jste vděční za to, co máte a tak dále, nebo jestli jste naopak stále ve stresu, pořád si na něco jenom stěžujete, chodíte do práce, která vás nebaví, zůstáváte v nefungujících vztazích déle než je zdrávo a tak dále. Pokud už máte děti, ovlivňujete pak nejen své zdraví, ale potenciálně i zdraví svých dětí!

Stejně tak na vašem vnějším a hlavně vnitřním prostředí bude záviset to, zda se dokážete uzdravit, pokud už nějakou chronickou nemoc, jako jsou ekzém, alergie, autoimunita, kardiovaskulární choroby, diabetes nebo dokonce rakovina, máte.

Abyste se uzdravili, abyste překonali svou genetickou výbavu a své fyzické tělo, musíte se v podstatě stát jiným člověkem. Je třeba odhalit příčiny potíží ve vašem podvědomí a odstranit poruchy a bloky ve vašem energetickém systému, které s těmito podvědomými příčinami souvisí, a změnit tak své podvědomé programy, díky kterým můžete jednak onemocnět, ale také vám mohou bránit v uzdravení.

Z energetického hlediska, na kterém je založena jednak tisíce let stará akupunktura nebo akupresura, ale i ještě účinnější moderní metody, jako jsou EFT nebo kvantová léčba, souvisí příčiny všech nemocí s poruchami ve vašem energetickém systému. Když máte nějaký problém, ať už fyzický nebo psychický, energie ve vašem těle neproudí volně. Dochází k energetické nerovnováze. Na energetických drahách ve vašem těle, takzvaných meridiánech, dochází k poruchám nebo k blokům. Tyto poruchy na energetickém systému pak způsobují psychické nebo i fyzické potíže (protože fyzické problémy mají vždy nějaký emocionální komponent), ať už jde třeba o úrazy, akutní nemoci, nebo chronické zdravotní potíže.

EFT i kvantová léčba jsou dvě metody, které mně samotné i mnoha mým klientkám na cestě ke zdraví pomohly, protože pracují s energetickým systémem člověka. Především EFT i vám může pomoci zbavit se zažitých programů, odstranit bloky a poruchy na energetickém systému a život se vám postupně začne měnit, stejně jako se změnil mě. Samozřejmě že je možné provádět EFT i kvantovou léčbu samostatně, ale u chronických nemocí bývá příčin více a často bývají mnohovrstvé a komplexní.

Já sama proto u chronických nemocí nejradši pracuji s klientkami komplexně, celostně. Podíváme se na jejich dětství a dospívání, na jejich vztah k sobě i k ostatním (rodina, bývalé i současné vztahy), na okolnosti v životě klientky, když její nemoc vypukla, konkrétní události, na její stravu a životní styl, na úroveň stresu, na spánek, ale také na její vztah k nemoci nebo ke konkrétnímu problému, jaké má klientka pocity s tím spojené, jaké je její celkové nastavení (třeba na co myslí jako první, když se ráno probudí). Pak klientku provedu několikaměsíčním celostním programem, naučím ji, jak na sobě může sama pracovat (výživa, pohyb, spánek, osobní rozvoj, meditace atd.). Zároveň s klientkami v rámci celostních programů pracuji na odblokování a odstranění příčin jejich potíží i pomocí EFT a kvantové léčby. Naučím je, jak na sobě mohou samy dále pracovat.

 

Pro trvalou změnu nestačí jen odstranit příčiny nemoci, ale je třeba na sobě také sama pravidelně pracovat.

 

Já, přestože už dnes v podstatě žádné zdravotní potíže nemám, na sobě pracuji alespoň chvilku každý den. Některé techniky, které používám sama na sobě, i se svými klientkami se můžete naučit, když si ZDARMA stáhnete můj nový ebook 10 tipů na zvládání stresu aneb jak předcházet chronickým nemocem, kde uvádím tipy a techniky, jak na sobě každá žena (nebo i muž) může sama pracovat, jak se lépe vyrovnávat se stresem, s emočně vypjatými situacemi a podobně. A pokud vás zajímají mé celostní programy, EFT nebo kvantová léčba, můžete se podívat do sekce Co nabízím.

Budu také ráda, když do komentářů pod článkem napíšete, jak se vám článek líbil nebo co by vás dále zajímalo.

pavlinajirouskova-logo-600x100-cz
Co nabízím...

Svým klientkám pomáhám v rámci poradenství, coachingu a energetického léčení (EFT, kvantová léčba) v oblasti léčby a prevence chronických zdravotních potíží, včetně atopického ekzému, různých autoimunitních onemocnění, trávicích obtíží, alergií, ale i depresí, poruch příjmu potravy a spousty dalších fyzických i psychických problémů.

Sledujte mě na sítích

Další možností, jak se se mnou spojit je Facebook nebo Instagram.

Na Facebooku mě najdete kromě mého veřejného profilu výše také v mé skupině „AIP a jak dál: Celostní cesta ke zdraví.

Co nabízím...

Svým klientkám pomáhám v rámci poradenství, coachingu a energetického léčení (EFT, kvantová léčba) v oblasti léčby a prevence chronických zdravotních potíží, včetně atopického ekzému, různých autoimunitních onemocnění, trávicích obtíží, alergií, ale i depresí, poruch příjmu potravy a spousty dalších fyzických i psychických problémů.

Rychlé menu
Sledujte mě na sítích

Další možností, jak se se mnou spojit je Facebook nebo Instagram.

Na Facebooku mě najdete kromě mého veřejného profilu výše také v mé skupině „AIP a jak dál: Celostní cesta ke zdraví.

© Pavlína Jiroušková 2019 | Všechna práva vyhrazena.
Stránky jsou chráněné pomocí reCAPTCHA a Google Ochrana osobních údajů a Smluvní podmínky.

© Pavlína Jiroušková 2019 | Všechna práva vyhrazena.
Stránky jsou chráněné pomocí reCAPTCHA a Google Ochrana osobních údajů a Smluvní podmínky.